Tilbake
Narviksenteret.

Spioner, sabotører og krigere: Nordnorsk motstandskamp under andre verdenskrig

BESTILLINGSTILBUD
​​​​​​​
Den nordnorske motstandskampen handler om mot, offer, tilfeldigheter og nerver av stål. Etter kapitulasjonen 10. juni 1940, stables den norske hjemmefronten på beina i Nord-Norge. Mange vil kjempe for fedrelandet. Illegale nyheter spres, spionasje og sabotasjeaksjoner gjennomføres.

Opplegget er en introduksjon til nordnorsk motstandskamp under andre verdenskrig. Bakgrunn for motstand, relevante personer og arbeidsoppgaver knyttes til faktiske hendelser, og skjebnen til våre motstandsfolk som falt i Gestapos klør.

Tilhørerne introduseres for den aktive nordnorske motstandskampen i inn- og utland gjennom enkelthistorier, bilder, dokumenter og gjenstander fra Narvik Krigsmuseums rikholdige og unike samling.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms - spaserstokken
  • Kunstnere/grupper: Narviksenteret.
  • Produsent: Narviksenteret.
  • Idé/opplegg: Narviksenteret.

Om kunstner / utøver / gruppe

Ulf Erik Torgersen er museumsleder ved Narviksenteret, Nord-Norsk stiftelse for historiefortelling, menneskerettigheter og fredsbygging.

Publikumskommentarer