Tilbake
Alvind Jensvold

Historisk speil - Krigsfanger i Målselv

Under 2. Verdenskrig lå det mer enn 8 krigsfange-leire i Målselv. Disse var lukkede verdener, som eksisterte side om side med den norske lokalbefolkninga. I løpet av årene krigen varte, oppstod det møter og observasjoner mellom disse to verdenene. Enda lever noen tidsvitner, og mange flere fortellinger finnes fra denne perioden. I dag er dette en del av den lokale historien i Målselv som få kjenner til.

Norske politiske fanger, som satt på Bardufoss, samlet inn penger til et fond for å hjelpe de utenlandske fangene. De satte også opp et minnesmerke over de sovjetiske  fangene som døde i fangenskap.

Restene av dette fondet fikk Målselv Historielag, til videre formidling av denne historien. De er initiativtagere, med masse kunnskap og stor vilje.  Med et brennende ønske om å formidle disse glemte minnene , begynte ideen og vokse, og de kontaktet museet og kommunen.

Forestillinga er blitt til i samarbeid mellom Målselv Historielag, Midt-Troms museum og  Målselv kommune. Dette er unikt samarbeid mellom offentlige forvaltere og en frivillig organisasjon.

Parallelt med dette har 9A på Bardufoss ungdomsskole jobbet med prosjekt om temaet. De lager en utstilling.

Dramapedagog  Monica Karlstad  har manus og regi på forestillinga, som består av bla monologer, bilder og presentasjoner av et lite kjent tema. Hun har jobbet i lag med 9A med ideer og innspill på hva som er interessant og hva som kan fungere. Noen av dem har en liten rolle i opplegget.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer