Søkbare midler

Nå er det mulighet å søke midler for spaserstokken i din kommune, søknadsfrist 1. oktober. 

https://forms.tromsfylke.no/kultur/den-kulturelle-spaserstokken/ 

Ved spørsmål, kontakt Mona Aas Johansen, tlf 77 78 86 56 epost: mona.aas.johansen@tromsfylke.no