For kommuner

Kultur i Troms har siden 2014 hatt ansvar for forvaltning av midlene til Den kulturelle spaserstokken og koordinering av ordningen. Kultur i Troms har siden 2008 tilbudt konserter til DKSS via Landsdelsmusikerordningen (LINN). Det er gradvis blitt laget en bestillingsordning for konserter, og fra 2016 tilbys et lite, men fullverdig bestillingstilbud til kommunene, bestående av en kombinasjon av egenproduksjoner i LINN, og innkjøpte tilbud fra kunstnere og kulturinstitusjoner. Det er et mål at bestillingsproduksjonene skal dekke hele bredden av kunst- og kulturuttrykkene. Det er likevel lokal forankring og relevant bruk av tilbudet som vil avgjøre kvaliteten på det totale tilbudet.

De nasjonale målene med Den kulturelle spaserstokken

å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre

å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Tiltaket bør tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturgenre, som musikk, teater, film, litteratur, billedkunst og kulturarv

å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet