Rapportering

Frist for rapportering er 15.03.2019.

Tilleggsskjema for aktiviteter må fylles ut og legges ved. Dersom dere har eget skjema hvor alle etterspurte detaljer er beskrevet kan det benyttes istedenfor vedlagte.

Ved spørsmål, kontakt Mona Aas Johansen, tlf: 77788656
epost: mona.aas.johansen@tromsfylke.no